A+ A A-

Priser

Overføring av 8mm film, med og uten lyd, til DVD eller miniDV.

Pris per time spilt film inkl. DVD-plate:  1500 kr. (Kassett kommer i tillegg)

Startgebyr per filmrull 25 kr

Inkludert automatisk lys- og fargekorrigering

(Minimumsbeløp 400 kr.)

 

Overføring av 8mm film til ekstern harddisk.

Pris per time spilt film: 1250 kr. (SD-oppløsning)

Startgebyr per filmrull 25 kr

Inkludert automatisk lys- og fargekorrigering

(Minimumsbeløp 400 kr.)

Tillegg for HD-oppløsning: 500 kr per time.

Tillegg for 2k-oppløsning: 750 kr per time.

   

Overføring av 16mm og 9,5 mm film til DVD eller miniDV.

Pris per time spilt film inkl. DVD-plate:  2250 kr. (Kassett kommer i tillegg)

Startgebyr per filmrull 16mm film: 50 kr

Startgebyr per filmrull 9,5 mm film: 100 kr

Inkludert automatisk lys- og fargekorrigering

(Minimumsbeløp 400 kr.)

 

Overføring av 16mm og 9,5 mm film til ekstern harddisk.

Pris per time spilt film: 2000 kr. (SD-oppløsning)

Startgebyr per filmrull 16 mm film: 50 kr

Startgebyr per filmrull 9,5 mm film: 100 kr

Inkludert automatisk lys- og fargekorrigering

(Minimumsbeløp 400 kr)

Tillegg for HD-oppløsning: 500 kr per time.

Tillegg for 2k-oppløsning: 750 kr per time.

 

Tom filmspole, - 8mm 

Per stk: 70 kr

Tom filmspole, - 16mm

Per stk: 80 kr 

 

Redigering etc.

Per arbeidstime: 500 kr

 

Tlllegg for vrangspolte ruller og skjøter

Per stk: 20kr 


Konvertering fra Digital8, Hi8, Video 8, VHS-C, VHS, S-VHS, miniDV, microMV og Betamax til DVD, - inkl. DVD-plate.

250kr/time + 200 kr per DVD-plate (Minimumsbeløp 400 kr)

Gjelder også NTSC til PAL.

  

Konvertering fra Digital 8, Hi8, Video 8, VHS-C, VHS, S-VHS miniDV, microMV og Betamax til harddisk. 

250 kr/time (Minimumsbeløp 400 kr.)

Egne priser for NTSC til PAL konvertering.


 

Skanning av 35 mm film, - negativ og positiv (minimum 50 bilder):  

8 kr/bilde    (andre formater etter avtale)
  

 

Overspilling av spolelydbånd og lydkassetter til CD, - inkl. CD-plate. 

300 kr/time. Minimumspris 400 kr.

(For spolelydbånd gjelder prisen for hastighetene 1 7/8" og 3 3/4" per sek.

Startgebyr per kassett/spolelydbånd:  30 kr

Ekstra kopi av DVD/CD plate

Per plate: 80 kr
  
 

MiniDV kassetter

Per stk:  50 kr (Sony Premium 60 min)
  

Harddisk

Per stk: Ring for pris


Alle priser er inkl. mva. 
Eventuell frakt, etter Postens satser, kommer i tillegg

 

Med enerett © 2018 DataOgVideo.NO